Σχετικά με μας

Ο ιστότοπος online-seminaria.gr δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες για πρωτοπόρα και εξειδικευμένα σεμινάρια σε πολλά και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης online-seminaria.gr/eclass αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο, για την ασύγχρονη εκμάθηση καινοτόμων σεμιναρίων μέσα από ένα φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για ένα σύστημα εντελώς διαφορετικό σε σχέση με την εκπαίδευση με φυσική παρουσία, η εκπαίδευση online-seminaria έχει τους δικούς της κανόνες, πολύ απλούς και πολύ φιλικούς σε σχέση με την εκπαίδευση μέσω καθημερινής φυσικής επικοινωνίας εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών μέσα σε αίθουσα.

Η Κατάρτιση με online-seminaria κινείται σε έξι βασικούς άξονες:

Ευελιξία, γιατί ο καταρτιζόμενος επιλέγει το χώρο, το χρόνο και το ρυθμό που θέλει να ακολουθήσει, προσαρμόζοντας το σεμινάριο στις δικές του δυνατότητες κατάρτισης.
Συνεχιζόμενη κατάρτιση, γιατί ο καταρτιζόμενος μέσω της πλατφόρμας online-seminaria έχει το πλεονέκτημα της επανάληψης οποιουδήποτε μαθήματος, οποιαδήποτε στιγμή.
Πρωτοπορία, γιατί στα online-seminaria περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα πρωτοποριακά που ενισχύουν το βιογραφικό του καταρτιζόμενου.
Εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία από επαγγελματίες επιστήμονες του κάθε γνωστικού αντικειμένου των σεμιναρίων
Βεβαίωση παρακολούθησης από αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΝΑΤΣΙΚΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε - "COMPUTER.GR".
Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης μετά από εξέταση με φυσική παρουσία σε συνεργαζόμενα κέντρα σε όλη την Ελλάδα και τη Κύπρο, από τον αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα Πιστοποιήσεων NOCN

error: Content is protected !!