Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων – (200 Ώρες)

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(Κατάλληλο για πλήρη Προετοιμασία εξετάσεων ΕΟΠΠΕΠ και για Μοριοδότηση σε προκηρύξεις  ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ κτλ.)

Είναι κατάλληλο για προετοιμασία για την  Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το πλαίσιο της υπ΄αριθμ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β'/2012).

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 1. Σε υποψήφιους εκπαιδευτές Δημοσίων ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΔ, ΚΔΒΜ κτλ.
 2. Σε υποψήφιους για πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, Εκπαιδευτές Ενηλίκων.
 3. Σε όλους όσους ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, θέλουν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις πιστοποίησης, για την εισαγωγή τους στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Για να ενταχθεί κάποιος μέσω εξετάσεων στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 1. Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην εκπαίδευση ενηλίκων, ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση.
 2. Να είναι ήδη ενταγμένος στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών, να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή άλλα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, από φορείς που ανήκουν στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
 3. Να έχει εμπειρία 150 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 4. Σε όλους όσους θέλουν να λάβουν μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εκπαίδευση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και να αποκτήσουν Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου από το online-seminaria & το ΚεΔιΒιΜ Computer.GR  .

Αναλυτικές πληροφορίες για τις κατηγορίες και τα διαδικαστικά θα βρείτε εδώ: http://www.eoppep.gr σελ. 44 άρθρο 67

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιες Θεματικές Ενότητες περιλαμβάνει το Σεμινάριο;

Ενότητες σεμιναρίου (με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα: «Εκπαιδευτής Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ»):

 1. Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος εκπαιδευτή.
 2. Μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σε εναρκτήριες συναντήσεις, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας.
 3. Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (Διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα).
 4. Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες.
 5. Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας.
 6. Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές).
 7. Εξάσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων, (Χιονοστιβάδα, εργασία σε ομάδες, παιγνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, κ.α.).
 8. Σχεδιασμός εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας.
 9. Αποστολή Σχεδίου εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας ως εργασία και ακολουθεί σχολιασμός, και πιθανή βελτίωση του σχεδίου μικροδιδασκαλίας από τους ειδικούς.

Τι περιλαμβάνει το online σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων;
Περιλαμβάνει πλήρες πακέτο εκπαίδευσης, με το Εγχειρίδιο του μαθήματος περίπου 400 παρουσιάσεις, βιντεοδιαλέξεις, εξάσκηση και τεστ αυτοαξιολόγησης μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής,  ενδεικτικά παραδείγματα σωστού σχεδίου μικροδιδασκαλίας, καθώς και βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις καλής πρακτικής μικροδιδασκαλίας.
Σκοπός
Σκοπός των online σεμιναρίων “Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων” είναι:
1. Η προετοιμασία υποψηφίων Εκπαιδευτών ενηλίκων στις διαδικασίες εξέτασης πιστοποίησης για την εισαγωγή τους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ταυτόχρονα, η επιπλέον μοριοδότηση σε προκυρήξεις ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΣΕΚ, ΚΔΒΜ.
2. Η δυνατότητα εκπαίδευσης σε όλα τα άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.
3. Η δυνατότητα απόκτησης Βεβαίωσης παρακολούθησης σεμιναρίου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης,  με τίτλο “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων”
4. Η δυνατότητα να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται εξαιτίας της προσιτής τιμής (130€), καθώς και της ευκολίας να το παρακολουθήσει κάποιος από το σπίτι ή το γραφείο του (on-line σεμινάριο), χωρίς φυσική παρουσία.
Πότε γίνονται οι εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ;
Οι ημερομηνίες και ο τόπος των εξετάσεων, καθώς και τα εξεταστικά κέντρα, ανακοινώνονται από τον ΕΟΠΠΕΠ στο διαδικτυακό τόπο http://www.eoppep.gr,
Επίσης, μπορείτε να ενημερώνεστε και από το site του www.computergr.gr

Αν παρακολουθήσω το on line σεμινάριο, παίρνω κάποια Βεβαίωση;
Ναι. Παίρνετε Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου 200 ωρών,  με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», από το ΚεΔιΒιΜι Computer.gr & το online-seminaria.gr

Θέλω να διδάξω ως εκπαιδευτής σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΣΕΚ) .Το Σεμινάριο αυτό μου δίνει κάποια επιπλέον μοριοδότηση;
ΝΑΙ! Σας δίνει 2 ή 3 μόρια επιπλέον, ανάλογα με το φορέα.Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) και ΣΕΚ, προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Δήμων, πρόγραμμα εκπαίδευσης μεταναστών «Οδυσσέας», Σχολές Γονέων) , μοριοδοτούν την κατάρτιση στην Διά Βίου Μάθηση.

Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής ενός υποψηφίου στο online σεμινάριο;
Βήμα 1: Συμπληρώνετε και αποστέλλετε ηλεκτρονικά την φόρμα Εγγραφή σε Σεμινάριο

Βήμα 2:  Κάνετε κατάθεση στην τράπεζα το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος του σεμιναρίου.

Βήμα 3:  Αποστέλλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο email  info@online-seminaria.gr (εναλλακτικά ενημερώνετε τηλεφωνικά).

Βήμα 4: Σε μία εργάσιμη μέρα το πολύ, θα σας αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης και μπορείτε να αρχίσετε το σεμινάριο.


Αν παρακολουθήσω το σεμινάριο και οι εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ καθυστερήσουν, μπορώ να έχω πρόσβαση στο σεμινάριο χωρίς κόστος, για μία σύντομη επανάληψη;
Φυσικά και μπορείτε!!! Μας ενημερώνετε και σας δίνουμε πρόσβαση για κάποιες ώρες, ώστε να κάνετε την επανάληψή σας.

Τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μπορώ να τον μοιραστώ με άλλους;
ΌΧΙ. Υπάρχει πρόγραμμα ελέγχου IP και κίνδυνος διακοπής της πρόσβασής σας.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ: 200€ 130€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 200 Ώρες / 3 Μήνες

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών από το πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ComputerGr.

H επιμέλεια του Σεμιναρίου έγινε από την ομάδα του online-seminaria.