Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων – (200 Ώρες)

(Κατάλληλο για πλήρη Προετοιμασία εξετάσεων ΕΟΠΠΕΠ και για Μοριοδότηση σε προκηρύξεις  ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ κτλ.)

Είναι κατάλληλο για προετοιμασία για την  Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με το πλαίσιο της υπ΄αριθμ. ΓΠ/20082/23.10.2012 της Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β'/2012).

Για να παρακολουθήσετε το Σεμινάριο αυτό, συνδεθείτε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης  http://online-seminaria.gr/eclassμε τους κωδικούς που θα λάβετε στο mail σας, αφού πρώτα ολοκληρώσετε την Εγγραφή σε Σεμινάριο

Απευθύνεται:

  1. Σε υποψήφιους εκπαιδευτές Δημοσίων ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΔ, ΚΔΒΜ κτλ.
  2. Σε υποψήφιους για πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ, Εκπαιδευτές Ενηλίκων.
  3. Σε όλους όσους ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, θέλουν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις πιστοποίησης, για την εισαγωγή τους στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να ενταχθεί κάποιος μέσω εξετάσεων στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πρέπει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην εκπαίδευση ενηλίκων, ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση.
  2. Να είναι ήδη ενταγμένος στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών, να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή άλλα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, από φορείς που ανήκουν στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
  3. Να έχει εμπειρία 150 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων.
  4. Σε όλους όσους θέλουν να λάβουν μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εκπαίδευση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και να αποκτήσουν Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου από το online-seminaria & το ΚεΔιΒιΜ Computer.GR  .

Αναλυτικές πληροφορίες για τις κατηγορίες και τα διαδικαστικά θα βρείτε εδώ: http://www.eoppep.gr σελ. 44 άρθρο 67


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποιες Θεματικές Ενότητες περιλαμβάνει το Σεμινάριο;
Τι περιλαμβάνει το online σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων;
Σκοπός
Πότε γίνονται οι εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτών ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ;
Αν παρακολουθήσω το on line σεμινάριο, παίρνω κάποια Βεβαίωση;
Θέλω να διδάξω ως εκπαιδευτής σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΣΕΚ) .Το Σεμινάριο αυτό μου δίνει κάποια επιπλέον μοριοδότηση;
Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής ενός υποψηφίου στο online σεμινάριο;
Αν παρακολουθήσω το σεμινάριο και οι εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ καθυστερήσουν, μπορώ να έχω πρόσβαση στο σεμινάριο χωρίς κόστος, για μία σύντομη επανάληψη;
Τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μπορώ να τον μοιραστώ με άλλους;

ΚΟΣΤΟΣ:  

200€  - 130€ (200 ώρες)

  • [-10% Άνεργοι ή φοιτητές] 
  • [-10% Για εγγραφές δύο(2) ατόμων και άνω]
  • [-30% στο επόμενο Online σεμινάριο]
♦ Η Έναρξη του σεμιναρίου είναι ανοιχτή. Μόλις ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος πραγματοποιήσει την εγγραφή του και προχωρήσει στην κατάθεση των διδάκτρων, σε διάστημα 1-2 ημερών ενεργοποιούνται οι κωδικοί του, λαμβάνοντας τους μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ♦

H επιμέλεια του Σεμιναρίου έγινε από την ομάδα του online-seminaria.