Στα πλαίσια του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, με την επιτυχή παρακολούθηση του Σεμιναρίου – Προγράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών, καθώς και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από τον επίσημο Βρετανικό φορέα πιστοποίησης NOCN.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να ακολουθήσει η χορήγηση Βεβαίωσης Σπουδών ή/και Πιστοποιητικού NOCN, βασική προϋπόθεση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας

Η τελική εξέταση πραγματοποιείται εξ' αποστάσεως με την ολοκλήρωση του Τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής - Σωστό/Λάθος), με προθεσμία υποβολής των απαντήσεων.
Για τις ανάγκες της e-learning εκπαίδευσης, χρησιμοποιείται η πλατφόρμα σύγχρονης και ασύχρονης τηλεκπαίδευσης OpenEclass.

Οι ημερομηνίες έναρξης, λήξης και διεξαγωγής της τελικής εξέτασης του εκάστοτε μαθήματος, ορίζονται στην σελίδα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Για να θεωρηθεί επιτυχημένη η διαδικασία, θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να λάβει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50. Στην ΤΕΛΙΚΗ εξέταση, η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως το 100. Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, θα είναι ανοιχτές καθ' όλη την διάρκεια του προγράμματος και μπορούν να απαντηθούν όσες φορές επιθυμείτε.

Ανάλογα με το πρόγραμμα παρακολούθησης, έχει οριστεί προκαθορισμένη διάρκεια ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Η ΤΕΛΙΚΗ εξέταση δίνεται μία (1) φορά. Σε περιπτώσεις που ο εκπαιδευόμενος χρειαστεί να παρατείνει την διάρκεια του προγράμματος, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας, ώστε να του δοθεί επιπρόσθετη χρονική διάρκεια πρόσβασης στη πλατφόρμα. 

error: Content is protected !!