Τι περιλαμβάνει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης www.online-seminaria.gr;
Πότε γίνονται οι εξετάσεις πιστοποίησης NOCN;
Πως μου προτείνετε να κάνω την παρακολούθηση του online Σεμιναρίου;
Πώς θα ξέρω πόσες ώρες μου υπολείπονται έως το τέλος του σεμιναρίου;
Αν παρακολουθήσω το on line σεμινάριο παίρνω κάποια Βεβαίωση;
Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής ενός υποψηφίου στο online σεμινάριο;
Τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μπορώ να τον μοιραστώ με άλλους;