Εκπαιδευτής Ρομποτικής Wedo 2.0 – Προχωρημένο Επίπεδο

Εκπαιδευτής Ρομποτικής Wedo 2.0

Η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ένας κλάδος της τεχνολογίας είναι η Ρομποτική. Η Ρομποτική, ασχολείται με την σχεδίαση την ανάπτυξη και την μελέτη του Ρομπότ. Η Ρομποτική μπορεί και συνδέει πολλούς κλάδους της επιστήμης, όπως την πληροφορική, την ηλεκτρονική και την μηχανολογία. Τα ρομπότ είναι μηχανές που λειτουργούν μόνες τους, αφού πρώτα προγραμματιστούν για να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες.

Η εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιεί την μεθοδολογία STEM (Sience Technology Engineering Mathematics) έτσι ώστε μέσα από τις κατασκευές τα παιδιά να μαθαίνουν ταυτόχρονα έννοιες μαθηματικών, μηχανικής, τεχνολογίας και επιστήμης σχετικής με τη ρομποτική κατασκευή. Αυτό θα το διαπιστώσουμε από την πρώτη κιόλας κατασκευή μας.

Τα μαθήματα ρομποτικής του σεμιναρίου είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ρομποτικών κατασκευών να καθοδηγούνται με απλά βήματα και να δημιουργούν κατασκευές lego, χρησιμοποιώντας τουβλάκια lego, αισθητήρες και κινητήρες. Σε κάθε κατασκευή εκπαιδευτικής ρομποτικής, περιλαμβάνεται ένα hub, το οποίο συνδέεται μέσω Bluetooth με τον υπολογιστή ή το tablet. Πάνω σε αυτό, συνδέεται ο κινητήρας και οι αισθητήρες. Μέσα από τη γλώσσα προγραμματισμού wedo δίνονται οι εντολές στους κινητήρες και τους αισθητήρες της κατασκευής με αποτέλεσμα να η στατική ρομποτική κατασκευή να αποκτά "ζωή" και να διεγείρει τη φαντασία της ομάδας των παιδιών που απευθύνεται ο εκπαιδευτής ρομποτικής.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Πρωτοποριακό σεμινάριο ιδανικό για εκπαιδευτές που θέλουν να προωθήσουν την εκπαιδευτική ρομποτική στους μαθητές τους. Τους παρέχονται 16 βήμα προς βήμα μαθήματα με το κιτ ρομποτικής wedo v.2 ώστε να καλύψουν μέχρι και ένα διδακτικό έτος και δυνατότητα πιστοποίησης εκπαιδευτή ρομποτικής.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σκοπός της διδακτικής ενότητας αυτής είναι η κατανόηση της σημασίας που έχει η γνώση των τεχνικών της ρομποτικής στη ζωή μας. Εξηγείται η ανάγκη κατανόησης των θεμάτων που αφορούν τις διεργασίες ανάπτυξης ρομποτικής κατασκευής και η ανάγκη για προσεκτικό σχεδιασμό στις ασκήσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Σκοπός της διδακτικής ενότητας αυτής είναι η γνωριμία με τα εξαρτήματα, αισθητήρες-κινητήρες-hub και η κατανόηση στο τρόπο λειτουργίας τους. Επίσης, η εξοικείωση του λογισμικού Wedo 2.0 και του λογισμικού Lego Digital Designer θα βοηθήσει στην εκμάθηση των εντολών τους και των δυνατοτήτων που μας προσφέρουν τα συγκεκριμένα λογισμικά μέσα από μικρά και απλά παραδείγματα.

Στην ενότητα αυτή παρέχονται τέσσερις διαφορετικές Ασκήσεις έξυπνων Ρομποτικών Κατασκευών. Στις Ασκήσεις αυτές μπορείτε να εξασκηθείτε με τις εντολές τον κινητήρα και αιθητήρες έτσι ώστε να δημιουγήσετε πρωτότυπες έξυπνες κατασκευές που θα διεγείρουν τη φαντασία των μαθητών. Μπορείτε να κάνετε και παραλλαγές στις ασκήσεις αυτές προσαρμόζοντας τες εύκολα σε παρόμοιες μηχανές ή και ακόμη να χωρίσετε τους μαθητές σε ομάδες ώστε να διαγωνιστούν. Παράλληλα με τις κατασκευές μπορείτε να προβάλετε και βιντεάκια που αναφέρονται στις μηχανές αυτές ώστε να αποκτήσουν και γνώσεις σχετικές  με την τεχνολογία που χρησιμποιείται και εφαρμόζεται στην πραγματικότητα από τις μηχανές αυτές εισάγωντας τις έτοιες STEM.

Στην ενότητα αυτή παρέχονται τρεις διαφορετικές Ασκήσεις Ρομποτικών Κατασκευών. Στις Ασκήσεις αυτές μπορείτε να κατασκευάσετε κατασκευές ρυθμίζοντας κατάλληλα τα γρανάζια, τα τουβλάκια, τον κινητήρα και τους αισθητήρες με τις εντολές WeDo.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να απαντήσετε σε 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όσες φορές επιθυμείτε ώστε να προετοιμαστείτε για την τελική εξέταση.

Οι ερωτήσεις αυτές αναφέρονται σε όλες τις ασκήσεις και τη θεωρία των προηγουμένων ενοτήτων και θα σας βοηθήσουν να εμπεδώσετε καλύτερα την ύλη του σεμιναρίου αυτού, αλλά και να τις χρησιμοποιήσετε με όποιον συνδυασμό θέλετε για ασκήσεις που θα κάνετε προς τους μαθητές σας.

Στην ενότητα αυτή θα ενεργοποιηθεί την κατάλληλη στιγμή στο τέλος του σεμιναρίου η τελική εξέταση στην οποία θα κληθείτε να απαντήσετε σε 20 από τις 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θα επιλεχθούν τυχαία ώστε να ολοκλήρωσετε τον κύκλο μαθημάτων του σεμιναρίου αυτού.

Εάν πετύχετε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% θα λάβετε τη βεβαίωση εξειδίκευσης στο σεμινάριο αυτό διαφορετικά θα λάβετε τη βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

1.LEGO® Education WeDo 2.0 Core Set (Για 2 Μαθητές)

Κάθε set περιλαμβάνει:

280 lego κομμάτια * WeDo 2.0 Smarthub * Medium Motor * Motion sensor * Tilt sensor * Sticker sheet

2.Έναν υπολογιστή με Bluetooth ή ένα tablet ή ένα smartphone 

3. LEGO Digital Designer Software - Download

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προαπαιτούμενα υλικά που θα χρειαστείτε ώστε να εμπεδώσετε το σεμινάριο, μπορείτε να τα βρείτε στο ΕΔΩ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ: 240€ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 100 Ώρες / 3 Μήνες

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών από το πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ComputerGr.

H επιμέλεια του Σεμιναρίου έγινε από την ομάδα του online-seminaria.