Σχετικά με το Πιστοποιητικό με NOCN:

Με την εξέτασή του ο υποψήφιος  αποκτά πιστοποιητικό που έχει την σφραγίδα του  επίσημου Βρετανικού φορέα πιστοποίησης NOCN, με το οποίο αποδεικνύει ότι είναι κάτοχος των γνώσεων που αποκόμισε από την εκπαίδευσή του και όχι μια απλή Βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών.

  • Η πιστοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί για τον υποψήφιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενισχύοντας το βιογραφικό του.
  • Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Βρετανικό φορέα πιστοποίησης NOCN, γεγονός που προσδίδει επιπλέον κύρος και εκπαιδευτική υπεροχή στον υποψήφιο.

Τρόπος εξέτασης

 Εξέταση μέσω multiple choice  (Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) μέσω on-line πλατφόρμας, σε προγραμματισμένη εξέταση, σε πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο υποψήφιος λαμβάνει το πιστοποιητικό του από τον Βρετανικό φορέα πιστοποίησης NOCN.

error: Content is protected !!