Ρώσικα για Ενήλικες, Τουριστικές Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η εκμάθηση της Ρώσικης γλώσσας θεωρείται απαραίτητο προσόν για όσους επιθυμούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα και σε Ξενοδοχεία στην Ελλάδα και άλλες χώρες όπου ανθεί ο Τουρισμός από την Ρωσία. Το σεμινάριο αυτό αφορά εργαζόμενους σε εμπορικά καταστήματα, υπαλλήλους ξενοδοχείων, υπαλλήλους εστίασης, υπαλλήλους τουριστικών πρακτορείων, εργαζομένους σε γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εργαζομένους σε λιμάνια κλπ).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Το σεμινάριο αυτό αποτελέιται από 10 Ενότητες για την απόκτηση απαραίτητου λεξιλογίου και την κάλυψη των βασικών στοιχείων της γραμματικής ώστε να αποκτήσουν άνεση στην επικοινωνία και την εξοικείωση με την ρώσικη τουριστική ορολογία. Το σεμινάριο βοηθάει τα άτομα που δεν είχαν ποτέ έως τώρα επαφή με τη ρώσικη γλώσσα να καλύψουν τις γνώσεις που απαιτούνται για εργασία στο τομέα του τουρισμού και άλλων επισειρήσεων που απαιτούν τη γνώση της Ρωσικής Γλώσσας.

Οι εκπαιδευόμενοι αφού ολοκληρώσουν το σεμινάριο θα μπορούν να εργαστούν σε επαγγελματικούς χώρους που απαιτούν την γνώση της Ρωσικής γλώσσας.

Σε κάθε ενότητα υπάρχουν Σημειώσεις που πρέπει να διαβάσει ο υποψήφιος και βιντεομαθήματα της κάθε παρουσίασης στα οποία μπορεί να ακούσει την προφορά της κάθε λέξης φράσης ή πρότασης. Επίσης υπάρχουν και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης με ερωτήσεις πολλάπλής επιλογής.

Στο τέλος υπάρχει η τελική εξέταση που αποτελείται από 20 ερωτήσεις που επιλέγονται τυχαία από τις ερωτήσεις όλων των κεφαλαίων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ: 220€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 100 Ώρες / 2 Μήνες

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Σπουδών από το πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ComputerGr.

H επιμέλεια του Σεμιναρίου έγινε από την ομάδα του online-seminaria.