Παρακάτω αναλύεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος για την υλοποίηση του προγράμματος της επιλογής του, μέσα από την σύγχρονη πλατφόρμα του online-seminaria.gr/eclass

Βήμα 1: Επιλέξτε από το μενού "STUDENT LOGIN" ή επιλέξτε το σύνδεσμο: www.online-seminaria.gr/eclass

Βήμα 2: Στην σελίδα που θα σας ανοίξει, αφού πρώτα συνδεθείτε με το username & password που θα σας έχει δοθεί(Το μάθημα DEMO δεν χρειάζεται Σύνδεση), επιλέξτε από το αριστερό μενού την επιλογή: "Μαθήματα".

Βήμα 3: Από τα εμφανιζόμενα μαθήματα επιλέξτε το μάθημα "DEMO".

Βήμα 4: Στα αριστερά εμφανίζονται οι επιλογές του μαθήματος.

Βήμα 5: Ενώ συνεχίζοντας πιο κάτω υπάρχουν οι ενότητες του Σεμιναρίου.

Βήμα 6: Επιλέγοντας την ενότητα στην οποία θέλετε να κάνετε εξάσκηση σαν ανοίγει μια νέα σελίδα με τα περιεχόμενα της.

Βήμα 7: Επιλέγοντας κάποιο από τα περιεχόμενα της ενότητας θα είστε σε θέση να ξεκινήσετε το Σεμινάριο σας.

Οπτική απεικόνιση των ασκήσεων.

Βήμα 8: Οπτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων των ασκήσεων.

Βήμα 9: Οπτική απεικόνιση του θεωρητικού μέρους με online προβολή.

Βήμα 10: Επιλογή "Πολυμέσα" + οπτική απεικόνιση.

error: Content is protected !!