Τι περιλαμβάνει η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης www.online-seminaria.gr;

Η πλατφόρμα του www.online-seminaria.gr περιέχει ένα σύνολο από νέα και καινοτόμα σεμινάρια, τα οποία δίνουν την δυνατότητα στους υποψήφιους εκπαιδευόμενους να εξοικειωθούν με την διαδικτυακή εκπαίδευση και να ευρύνουν το γνωστικό τους επίπεδο. Η λίστα του www.online-seminaria.gr, συνεχώς θα αυξάνεται με νέα σεμινάρια διαμορφωμένα να προσφέρουν τα εργαλεία και να διδάξουν τις μεθόδους και τις τεχνικές που χρειάζεται να έχει κάποιος για την επαγγελματική του πορεία.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις πιστοποίησης NOCN;
Οι ημερομηνίες και ο τόπος των εξετάσεων, καθώς και τα εξεταστικά κέντρα ανακοινώνονται από τον NOCN. Μόλις ολοκληρώσετε την τελική/ες εξέταση/εις του www.online-seminaria.gr και σας αποσταλεί η Βεβαίωση Σπουδών, θα είστε έτοιμοι για να προχωρήσετε στις εξετάσεις του NOCN στις ημερομηνίες διεξαγωγής τους.
Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του www.computergr.gr

Πως μου προτείνετε να κάνω την παρακολούθηση του online Σεμιναρίου;
Βήμα 1. Επιλέξτε από το μενού την επιλογή Πολυμέσα. Εκεί υπάρχουν οι ενότητες στις οποίες παρουσιάζεται με οπτικό και ακουστικό τρόπο, η επεξήγηση όλης της ύλης.

Βήμα 2Επιλέξτε από το μενού την επιλογή Έγγραφα. Εκεί υπάρχουν οι σημειώσεις που βασίζονται στα βιντεομαθήματα που παρακολουθήσατε.

Βήμα 3. Στο τέλος, θα είστε έτοιμοι να κάνετε τις δοκιμαστικές εξετάσεις (Ασκήσεις) με τυχαία εμφάνιση των ερωτήσεων από όλες τις θεματικές ενότητες.

Βήμα4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμαστικών εξετάσεων, θα είστε σε έτοιμοι για την τελική εξέταση που θα ολοκληρώσει τον κύκλο εκμάθησης και θα σας σταλεί Βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου που επιλέξατε.

Την παραπάνω διαδικασία μπορείτε να την επαναλάβετε μέχρι να συμπληρωθούν οι ώρες/μήνες του σεμιναρίου.

Πώς θα ξέρω πόσες ώρες μου υπολείπονται έως το τέλος του σεμιναρίου;
Για να συμπληρωθεί το σύνολο των ωρών, θα πρέπει να συνδέεστε στην πλατφόρμα, να παρακολουθείτε τα βιντεομαθήματα και να εξασκείστε στα τεστ, ώστε να καταγράφονται οι ώρες σας, ώσπου να ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του σεμιναρίου  και να ολοκληρώσετε τις online εξετάσεις αξιολόγησης που θα διεξάγονται στο τέλος κάθε ενότητας ή στο τέλος του σεμιναρίου.

Αν παρακολουθήσω το on line σεμινάριο παίρνω κάποια Βεβαίωση;
Αφού ολοκληρώσετε τη παρακολούθηση του σεμιναρίου, θα λάβετε Βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚεΔιΒιΜι Computer.gr & το online-seminaria.gr

Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής ενός υποψηφίου στο online σεμινάριο;
Βήμα 1: Συμπληρώνετε και αποστέλλετε ηλεκτρονικά την φόρμα Εγγραφή σε Σεμινάριο

Βήμα 2:  Κάνετε κατάθεση στην τράπεζα το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος του σεμιναρίου.

Βήμα 3:  Αποστέλλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο email  info@online-seminaria.gr (εναλλακτικά ενημερώνετε τηλεφωνικά).

Βήμα 4: 2-3 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου, θα σας αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης και μπορείτε να αρχίσετε το σεμινάριο.

Τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μπορώ να τον μοιραστώ με άλλους;
ΌΧΙ. Υπάρχει πρόγραμμα ελέγχου IP και κίνδυνος διακοπής της πρόσβασής σας.
error: Content is protected !!